คลินิกแก้หนี้ By Bandee 1 ทางเลือกแก้หนี้เสีย

1 ทางเลือกแก้หนี้เสีย

บ้านดีแก้หนี้ เรายินดีช่วยคุณ

ปี พ.ศ. 2558 คุณวณัฐ เดชะภิวัฒน์ ได้เริ่มการจัดตั้ง บ้านดีไทยแลนด์พร้อพเพอร์ตี้ ทำในส่วนงานอสังหารมทรัพย์และจัดหาซื้อขายที่ดิน แต่ในภายหลังในปี พ.ศ. 2560 ได้เปลี่ยนเป็น บ้านดีไทยแลนด์ จำกัด เนื่องจากขยายกิจการ เพิ่มส่วนงานการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ ประมูลทรัพย์กรมบังคับ


ในภายหลังจากได้มีการออกสำรวจพื้นที่จากการซื้อทรัพย์จากกรมบังคับคดีก็ได้พบกับลูกหนี้ที่ถูกฟ้องร้องบังคับคดีมากมาย ทั้งได้พบเห็นความเศร้าเสียใจเป็นอันมากจากการถูกฟ้องรอง ถูกบังคับคดี จนเสียที่ดินอันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายไป ทำให้ คุณวณัฐ เดชะภิวัฒน์ได้ริเริ่มโครงการคลินิกแก้หนี้ By.บ้านดี เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ผู้ที่ต้องการได้รับบ้านคืน และเป็นตัวกลางเจรจาแก่เจ้าหนี้และหาทางออกให้แก่ลูกหนี้เพื่อให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งเข้าไปจัดการบริหารสินทรัพย์ ทั้งบ้าน คอนโด หรือทรัพย์ต่างๆที่ถูกฟ้อง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน

เราดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและยังทำต่อไป

เราพร้อมช่วยเหลือทุกฝ่าย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เริ่มทำการก่อตั้งธุรกิจ ชื่อบ้านดีไทยแลนด์ พร้อพเพอร์ตี้

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2560 ขยายธุรกิจเพิ่มงานส่วนนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ประมูลทรัพย์กรมบังคับคดี

ต่อมาปี พ.ศ. 2564 ช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องแก้หนี้ จนได้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน

และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบัน ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกแก้หนี้ By.bandee
เพื่อเข้าทำการช่วยเหลือเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งบุคคล และนิติบุคคล

ทีมงานของเรา

เราประกอบด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการที่พึ่ง เราพร้อมจะให้คุณพึ่งพิง เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ที่จะพาคุณออกมาจากจุดที่ทำให้เดือดเนื้อร้อนใจ และทำให้คุณได้บ้านคืน

ติดต่อเรา

 

 

 

รีวิวลูกค้า

ข่าวสาร